Kui pärast idabloki ja lääneriikide vahelise nn külma sõja lõppu hakkasid väljaspool Nõukogude sõjaväeringkondi levima N. Liidus valmistatud põhjapolaar-piirkonna kaardid, märkasid kaubalaevade kaptenid ja Kanada laevnikud midagi huvitavat — venelaste kaardid olid nimelt erakordselt üksikasjalised.

Nõukogude kaartide täpsus oli koguni nii suur, et need osutusid Kanadale kuuluva Arktika osa keerulistel ja muutlikel veeteedel seilamisel paremateks abivahenditeks kui Kanada ametlikud kaardid.

Kaartide uskumatu detailsus ja põhjalikkus lisavad täiendavat kaalu kahtlusele, et Nõukogude allveelaevad patrullisid külma sõja ajal ilma loata Kanada vetes.

Paljud ülima hoolikusega kaardistatud aladest pidid nimelt kaartide valmistamise ajal olema juurdepääsmatud kõigile alustele peale allveelaevade.