• E-teeninduses saab teostada enim kasutatavaid põhitoimingui
• Uus registreerimistunnistus või juhiluba postiga koju
• Prognoositakse 125 000 sõidukiomaniku vahetust ja 66 000 juhiloa väljastamist

Maanteeameti peadirektori asetäitja Lauri Lugna selgitas, et e-teeninduses saab uuel aastal teostada enim kasutatavaid põhitoiminguid nagu sõiduki omanikuvahetus ja juhiloa väljastamine.

„Need toimingud muutuvad inimese jaoks mugavamaks, neile kulub vähem aega ning soovi korral saadetakse uus registreerimistunnistus ning juhiluba inimestele posti teel koju kätte ja selle eest ei tule juurde maksta,“ rääkis Lugna, kelle sõnul prognoositakse järgmiseks aastaks kõikide liiklusregistri tehingute suurenemist 3% võrra, kusjuures e-tehingud moodustavad viiendiku tehingute üldarvust.

„E-tehingute odavnemine peaks inimesi motiveerima e-teenust rohkem kasutama,“ märkis Lugna, kelle sõnul suurenevad liiklusregistribüroodes tehtavate toimingute eest võetavad riigilõivumäärad 5% võrra..

Uuest aastast jõustuva riigilõivu ja liiklusseaduse muutmise seaduse eesmärk on täpsustada ja kaasajastada Maanteeameti toimingutega seotud riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse regulatsiooni, sh diferentseerida Maanteeameti büroodes teostatavate toimingute ning e-toimingute eest võetavate riigilõivude määrasid.

Järgmiseks aastaks prognoositakse 125 000 sõidukiomaniku vahetust ja 66 000 juhiloa väljastamist.