Merevee tase tõuseks 65 meetrit ning mandritele tekiksid uued rannajooned ja sisemered.

Euroopas jääksid London ja Veneetsia vaid mälestusteks. Holland kaoks kaardilt täielikult ning Taanist jääks alles vaid väike saar. Vahe- Must ja Kaspia meri oleksid omavahel ühendatud.

Ka Eestist jääks väga vähe alles, vaid praegused kõrgustikud.
Ekraanitõmmis leheküljelt ngm.nationalgeographic.com