Järgnevalt üritame anda lühikese ülevaate sellest, kes moodustasid skandinaavlaste panteoni - jumalatesoo, kes elas Asgardis, ühes üheksast maailmast.

Üheksa maailma, mida ühendab maailmapuu Yggdrasil

 • 1. inimesed: Miðgarðr
 • 2. aasid (jumalad): Ásgarðr
 • 3. vaanid (jumalad): Vanaheimr
 • 4. jöötunid (gigandid): Jötunheimr
 • 5. alfid (haldjad): Álfheimr
 • 6. surnud: Hel
 • 7. kääbused: Svartálfaheimr
 • 8. ürgne jääelement: Niflheimr
 • 9. ürgne tuleelement: Muspellsheimr

Thor on Odini poeg, kes mütoloogias vahel isegi oma Asgardi valitseva isa varjutab, vahel on raske aru saada, kumb neist tegelikult Põhjalas tähtsam jumal on. Sama konflikt esineb ka Thori tegelaskujuga filmides. Iseasi, kas aase (aesir) üldse jumalateks annab pidada, on ju nemadki surelikud.

Uppsalas asunud paganlik pühamu oli pühendatud ennekõike kolmele neist - Odinile, Thorile ja Freyrile. Eestis on omad legendid seotud peamiselt Thoriga (Taaraga), mitte tema isa Odiniga. Ka soomlaste pärimuses on Thoril (või hoopis Tyril, ehk võidutooja Turisas) märgatav roll.

Kaks jumalasugu aasid ja vaanid (vanir) on kunagi kauges minevikus maha pidanud suure sõja, nagu saagadest ja ajaloolugudest välja tuleb, kuni leppimuse märgina on nendest lõpuks sündinud ühine põhjala panteon. Niisiis, nagu Islandi ajaloolane Snorri Sturluson 13. sajandi alguses Nooremas Eddas kirja pani, koosnes skandinaavlaste jumalate pere Asgardis (Ásgarðr) kokku neljateistkümnest aasist ja neljateistkümnest aasitarist.

Aaside ja vaanide sõja rahuleppena olevat kaks aasidest saadetud elama Vanaheimri, kaks vaanidest aga Aasgardri. Vaanidest kolis seega aaside hulka Njörðr koos poja Freyri ja tütre Freyjaga, nagu ka Kvasir, aasidest saadeti vaanide hulka aga Hœnir ja Mimir. Vaanid aga olevat tapnud Mimiri. Ajaloolased küll vaidlevad, mida sellest kahe jumalasoo sõjast välja lugeda, kas vaanid olid äkki vanemad jumalad ja aasid uued sissetungijad, aga lõplikku tõde ju pole siin võimalik leida.

Omapärane lahendus paistab olevat ka teispoolsusega. Pooled lahingus langenud sõdurid jõuavad nimelt Odini juurde Valhallasse, teine pool aga Freyja juurde Fólkvangri. Ja pole just selge, kumb neist kehvem koht on.

Piksejumalaks peetava Thori kõrval oli Odini pojaks ka Baldr, aga tema olevat saanud surma, kui reeturlik Loki olevat pimeda Hödri (Höðr) lastud noole Baldri pihta suunanud. Karistuseks olevat Odin sigitanud gigandi Rindriga uue poja Vali, kes sirgus päevaga meheks ja tappis Hödri. Lisaks on kaudselt Odini poegadeks nimetatud ka Vidarri, Heimdallri, Bragit, Týri ja Hödri. Hödr ja Baldr elavat küll teispoolsuses edasi. Skandinaavia jumaluste maailm peaks otsa saama aga suures maailmalõpulahingus Ragnarökis, kus hukkuvat ka Odin, Thor, Týr, Freyr, Heimdallr ja Loki.

14 aasi

 • Odin, valitseb kogu Asgardi ehk Aasgardrit
 • Thor, valitseb Thrudvangi, sümboliks Thori vasar
 • Baldr, kes ehitas suurima laeva, aga sai surma
 • Njordr, vete, tule ja tuulte taltsutaja
 • ja tema poeg Freyr, päikese ja vihma jumal
 • Tyr, hoopis tema (mitte Thor) toovat võidu sõjas
 • Bragi, tuntud tarkuse poolest
 • Heimdallr, jumalate ja vikerkaare vahimees
 • Hödr, pime aga tugev, talvejumal
 • Vidarr, vaikne aas
 • Ali ehk Vali, hea vibulaskja
 • Ullr, on Sifi poeg, ja Thori võõraspoeg, kiire suusataja
 • Forseti, Baldri ja Nanna poeg, suur lepitaja
 • ja Loki, kellest algab kõik pettus

ja 14 aasitari

 • Frigg, Odini kaasa, tuleviku ettenägija
 • Saaga, kelle juures Odin rõõmuga joob
 • Eir, parim põetaja
 • Gefjun, kündmise jumalanna
 • Fulla, kes kannab Friggi varakirstu
 • Freyja, tegelikult tuntuim jumalanna, pärit nagu näha, vaanide hulgast
 • Sjöfn, armastusjumalanna
 • Lofn, headuse jumalanna
 • Var, karistab vandemurdjaid
 • Vör, kelle eest pole võimalik midagi varjata
 • Syn, jumalate halli uksevalvur
 • Hlin, kaitseb Friggi lemmikuid ohtude eest
 • Snotra, tark
 • Gna, Friggi sõnumiteviija, ratsutab Hofvarpneril- hobusel

Mingil põhjusel ei mahu aasitaride hulka aga Thori kaasa Sif ega nende tütar Thrudr, küll aga aaside hulka Sifi poeg Ullr, kelle isa jääb teadmata.