Ligemale 97 protsenti USA rahvusliku aeronautika- ja kosmoseadministratsiooni (NASA) töötajaist on praegu sundpuhkusel, isegi NASA koduleheküljel haigutab praegu tühjus, kirjaga, et eelarve puudumise tõttu on lehekülg maas. Kuigi eelarvejamadega on agentuur juba ammu harjunud, on praegune olukord isegi nende jaoks ebatavaline.

Voyager 2 twitterileheküljele oli aga pandud sissekanne: "Hüvasti inimesed, Lahendage asjad omavahel." Voyager 2 on pikal teel päikesesüsteemist välja, aga praegu pole sondil ajutiselt võimalik Maaga sidet pidada.

Kuigi kosmoseaparaadid liiguvad Maast erinevates suundades miljonite kilomeetrite kaugusel, ei ole praegu NASA keskustes ilmselt kedagi, kes sealt tulnud infot vastu võtaks ja edastaks. Ka Maa-lähedasi asteroide jälgiva NEO-programmi twitterileheküljelt ilmus teade, et USA keskvalitsuse täieliku lukkupaneku tõttu nad uudiseid üles ei pane. Niisiis, kui mõni asteroid peaks Maad märkamatult tabama, pole see enam nende süü.

Tegelikult olukord siiski katastroofiline ei ole, sest enamik kosmoseprojekte on tehtud koostöös ülikoolide, teiste teadusasutuste, observatooriumite ja alltöövõtjatega. Ja nemad siiski uksi kinni pole pannud, kuigi NASA-lt saadav raha ja abi jääbki praegu puuduva föderaaleelarve tõttu esialgu saamata.

NASA 18 000 töötajast on 97 protsenti sundpuhkusel, kuid väheste palgaliste hulgas, kes sellist luksust endale lubada ei saa, on rahvusvahelises kosmosejaamas viibivad USA astronaudid Karen Nyberg ja Mike Hopkins. Ja seetõttu on NASA sunnitud, kuigi kõik rahakraanid on hetkel kinni, siiski hoidma kuidagimoodi töös ka maapealset kontrollkeskust.

Marsikulgur Curiosity ja avakosmose sond New Horizons on praegu aga ajutiselt jäetud oma saatuse hooleks.

NASA aastaeelarve mullu oli 17,77 miljardit dollarit, mis on juba niigi miljard vähem kui kaks aastat varem. Kokku annab NASA aga tööd (palgaliselt või alltöövõtjatena) ligi 79 000 inimesele. Tipphetkeks on jäänud 1965. aasta 411 000, miinimumiks aga 1982. aasta 42 000 inimest.

.