• Kuigi strateegiat ei õnnestunud 100 protsendiliselt realiseerida, leitakse et üldiselt võib tulemusega rahule jääda

Raportis leitakse, et Eesti on viie aastaga tugevdanud märgatavalt oma küberjulgeolekut. Raporti kohaselt on küberkuritegevus viimastel aastatel massiliselt tõusnud, lisaks on küberrünnakud aina sagedasemad ning keerukamad. Vahendab kahvel.ee

Kuigi strateegiat ei õnnestunud 100 protsendiliselt realiseerida, leitakse et üldiselt võib jääda sellega rahule. Siseriiklikult on märgata, et küberkuritegevust võtab tõsisemalt ka erasektor ning rahvusvaheliselt on Eestist saanud üks küberjulgeoleku juhtriike.

Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus on kaitse- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi analüüsiv mõttekoda, mis asutati 2006. aasta märtsis Vabariigi Valitsuse otsusega. RKK ülesanne on jälgida ja analüüsida kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas toimuvaid ülemaailmseid arenguid ning Eestile erihuvi pakkuvaid kitsamaid teemasid.

Selle tulemusel sündiv sõltumatu eksperthinnang peaks olema riigiametitele abiks pädeva poliitika kujundamisel, samuti aitama tõsta avalikkuse informeeritust kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas toimuvast ning arusaamist Eesti julgeolekut mõjutavatest teguritest.

Uue küberjulgeoleku strateegia koostamisel soovitab RKK määrata selged juhtfiguurid strateegia elluviimisel. Tuleb seada konkreetsed ning realistlikud eesmärgid mille täitmist viivad läbi juhtpoliitikud. RKK leiab, et kindlate juhtide puudumine mõjutas eelmise strateegia elluviimist. Ka tuleks paremini jälgida eelarve kulutamist ministeeriumides.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid