E-sigarettidega manustatavad nikotiinikogused võivad tappa lapse, neis sisalduvad kantserogeenid põhjustavad täiskasvanuil vähktõbesid ning tarbijate eest varjatakse teavet nikotiini sisaldavale suitsetamislahusele lisatavate kemikaalide kohta.

E-sigarettidest johtuvate terviseriskide tõttu tõotas Prantsusmaa valitsus hiljuti laiendada juba kehtivaid, tubakamüüki ja -tarbimist reguleerivaid seaduseid ka e-sigarettidele.

Nn elektroonilised sigaretid ehk e-sigaretid kujutavad endast patarei- või akutoitega seadmeid, mis aurustavad nikotiinilahuse aerosoolpihuks ja mille kasutamine meenutab tubakasuitsetamise protseduuri.

Ehkki tootjate kinnitusel aitavad e-sigaretid tervist ohtu seadmata suitsetamisest loobuda, jääb suitsetamine suitsetamiseks ja nikotiin nikotiiniks, müüdagu seda siis tahkel või vedelal kujul.

USA toidu- ja ravimiameti FDA hinnangul tuleks e-sigaretid nendega seonduvate terviseriskide tõttu varustada hoiatussiltidega ning neid tuleks reguleerida sarnaselt nikotiiniplaastrite ja nikotiinisisaldusega nätsudega.

Hoolimata FDA 2009. aastal sedastatud hoiatusest on e-sigarettide ohtlikkust tervisele seni analüüsitud vaid üksikute rangelt reglementeeritud teadusuuringute raames.

Tänavu juulis väljastas ülemaailmne tervishoiuorganisatsioon WHO avalduse, milles nenditi, et e-sigarettide ohutust ei ole suudetud teaduslikult kinnitada.

WHO aruande kohaselt on e-sigarettidega tehtud teaduskatsed näidanud, et e-suitsetamisega organismi sattuva nikotiini ja muude ainete sisaldused kõiguvad suurel määral ning tarbijatel puudub juurdepääs teabele selle kohta, mida e-tubakatooted tegelikult sisaldavad.

Eeldatavasti hakkavad e-sigarettide regulatsiooni karmistamise vastu võitlema eelkõige suurinvestorid, kes traditsiooniliste sigarettide turuosa jätkuva kahanemise tingimustes e-suitsu kasvava populaarsuse arvelt suurt kasu lõikavad.

Tõenäoliselt järgivad paljud Euroopa riigid peagi Prantsusmaa eeskuju, hakates e-sigarette rangemalt reguleerima niipea, kui saab selgeks, et e-suitsetamise väidetavad plussid on pigem väljamõeldis kui tõsiasi.

Kuna nikotiini elektroonilise manustamise süsteemid (ingl ENDS; electronic nicotine delivery systems) erinevalt suitsetamiseks kasutatavast tubakast tegelikult suitsu ei tekita, usuvad paljud tarbijad, et nende pruukimine on tervisele ohutum kui tubakasuitsetamine.