Põhjalikult kommenteeritud ja illustreeritud raamatus tsiteeritakse muuhulgas täies mahus orientalisti säilinud kirju kodustele.

O. F. von Richter oli intellektuaalselt üllatavalt varaküps, universaalsusele pürgiv teadlane, kes mitmete euroopa (kaasa arvatud eesti) keelte kõrval valdas või õppis türgi, araabia ja pärsia keelt, lisaks tegutses kunstiajaloolasena, numismaatikuna, ajaloolasena, kunstnikuna jne.

Kahjuks katkes tema nii paljulubavalt alanud teaduslik karjäär 1816. aastal Smyrnas (Izmir).

Käesolev uurimus pakub kindlasti suurt huvi kõikidele Levandist huvituvatele lugejatele. Just tema poolt Egiptuses 1815. aastal soetatud arheoloogilised muinsused asusid kunagi Tartu Ülikooli Klassikalise Muinasteaduse muuseumis ja mida Eesti võimud juba veerandsada aastat Venemaalt tagajärjetult tagasi nõuavad.

Raamatu saatesõna pärineb Indrek Jürjo healt kolleegilt Norbert Angermannilt, toimetajatena osalesid publikatsiooni ettevalmistamises Karsten Brüggemann, Henning von Wistinghausen ning Inna Põltsam-Jürjo.