"Teel tippu oli tihe konkurents, sest selles kategoorias osales üle 800 kaardi kogu maailmast. Seejuures oli auhinna saanute hulgas meie kaart ainuke Euroopa esindaja."

Võitja valikul hinnati eelkõige, kuidas kaart suudab edastada sellel talletatud infot, kas info on kasutajatele kergesti ja kiirest loetav. Väga oluliseks peeti ka kaardi omapära, kujunduse, paberi ja trükikvaliteet, selgub Maa-ameti kodulehelt.

Professionaalidest koosnev žürii arvestas esitatud tööde hindamisel paarikümne kriteeriumiga alates tarkvara kasutamise oskusest kuni kaardikujunduseni.

"Selline suur tunnustus tähendab, et Maa-ameti infotehnoloogiline areng kaartide tootmisel ja kujundamisel on olnud tulemuslik," ütles Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv.

"Maa-amet kui Eesti ainuke riiklik kaarditootja on kasvanud kartograafia ja geoinfosüsteemide valdkonnas rahvusvaheliselt arvestatavaks partneriks, kelle arvamustel ning ettepanekutel on kaalu."

Ülemaailmse esikoha toonud põhikaardi 1: 20 000 (Põltsamaa kaardileht) kujunduse põhiautorid on Anu Kaljula ja Carmen Jaeski Maa-ameti kartograafia osakonnast.

2010. aastal pälvis Maa-amet samal konverentsil rahvusvahelise tunnustuse väga heade tulemuste eest oma geograafilise infosüsteemi arendamisel ja kasutamisel. 2012. aastal tunnistati ameti hallatav Eesti geoportaal ka Eesti parimaks geoinfo-teoks.

Kõik Maa-ameti kaardid ja topograafilised andmed on avalikud ning tasuta kasutatavad Maa-ameti geoportaali ja Eesti geoportaali kaudu.

Geoportaalidest leiab pidevalt uuenevate andmetega Eesti põhikaardi ja reljeefikaardi, ortofotosid, ajaloolisi kaarte, mere-, mulla- ja maardlate kaarte, looduskaitse, pärandkultuuri ja muinsuskaitse objekte, aadressiandmeid, detailplaneeringuid jpm.

Täpsed kaardiandmed võimaldavad leida huvipakkuvaid piirkondi, kontrollida kinnistul kehtivaid piiranguid, täpsustada objektide asukohti, ennustada looduses ebameeldivaid arenguid (nt üleujutusohuga alad), otsida aadresse ja kohanimesid ning neid kaardil kuvada jne.

Maa-ameti kaarte kasutatavad nii riiklikud ametkonnad kui ka eraettevõtted; ka Google Earthi keskkonnas on võimalik kuvada Maa-ameti hübriid- ja reljeefikaarti, vaadata katastriüksuste infot ning alla laadida tavalist ortofotot.