Dr Gareth Fraser Sheffieldi ülikoolist ütles, et nokk oleks jõulisem ja praktilisem kui hambad; seda ei ohustaks kaaries, kildude küljestmurdumine ega väljakukkumine.

Oma eluajal me aga nokkadega inimesi kindlasti näha ei saa, kuna evolutsiooniline muutus, mis tingib hammaste kokkusulandumise ning tugeva, terava noka moodustumise, ei leia aset veel mitu miljonit aastat.

Dr Frasier rääkis: "On võimalik, et inimestel areneb evolutsiooni käigus nokk nagu kerakaladel. See oleks hammastest jõulisem ja praktilisem lahendus."

Bioloog uuris, miks inimestel kasvab elu jooksul ainult kaks komplekti hambaid, samas kui mõnedel teistel elusolenditel kasvab neid palju rohkem.

Näiteks haikalad kasvatavad endale uue komplekti hambaid iga kahe nädala tagant.

Dr Fraser on täpselt määratlenud rakud, mis muude loomade juures hammaste kasvu eest vastutavad ning usub, et teadlastel võib kunagi õnnestuda matkida samasuguseid rakke inimese suus, nii et võimalikuks saab uute hambakomplektide kasvatamine.

Ta rääkis ajalehele The Daily Mail: "Inimesi huvitab esmajärjekorras tõenäoliselt see, kuidas saada täiuslikke hambaid. Kuid ortodontidele jätkub tulevikus ikkagi tööd, kuna isegi siis, kui inimestele kasvavad kogu aeg uued hambad, vajavad need kohendamist.

Pikema eluea ja nüüdisaegse toiduvaliku juures piiratud hulgast hammastest inimestele tegelikult enam ei piisa.

Meie uurimistöö eesmärgiks on tekitada lõputu hammastetagavara samasugusel moel nagu see toimub kaladel ning tuua vastav suutlikkus inimesteni."

Lähema viiekümne aasta jooksul taoline unistus siiski tõenäoliselt tõeks ei saa, lisas ta.

2009. aastal õnnestus Tokyo ülikooli teadlastel laboratoorsetes tingimustes hiirtele asendushambad kasvatada.