Märksõna. Gosstroi - vabas maailmas absurdne nähtus, aga plaanimajanduse jäänukina juhib see riiklik ametkond tänaseni suurt osa ehitustöödest Venemaal. Ja selle asutuse hoone on ka kõnekas näide, kuhu plaanimajanduslik ehitamine välja võib viia. Kuna oli olemas partei, siis mõistust polnud ju vaja, südametunnistusest rääkimata. Tuli täita käsku ja ehitada sinna, kuhu joonlaud näitas. 

Ja selline ehituskultuur üritab ikka veel vastu pidada, kuigi mõnel pool üritatakse ehitada ka lääneliku kvaliteediga, teisal aga Kesk-Aasia mentaliteediga.

Vaata veidraid fotosid veidratest ehitistest siit:
stydent-help.ru

Sama asi videos,

kus on küll sekka sattunud mõni ehitis ka mujalt maailmast, ja mitte igaüks neist pole valminud Gosstroi käe all:
Teine video osaliselt kattub esimesega: