Higgsi bosoni avastamisega suudeti viimaks kinnitada kõikide osakestefüüsika põhialuse poolt ennustavate fundamentaalosakeste olemasolu. Üks standardmudeli kuuest aineosakesest koosnev perekond – kvargid – saab omakorda tugevat jõudu vahendavate gluoonite abiga moodustada keerukamaid struktuure, nagu kolmest kvargist koosnevaid prootoneid ja neutroneid. Ent liitosakesed ei pea tingimata koosnema kolmest kvargist. Eksisteerib terve rida mesoniteks kutsutavaid osakesi, mis koosnevad kvargist ja ühest antikvargist. Vahendavad ERR teadusuudised

Kuigi füüsikud mõistavad üpris hästi, kuidas kaks teineteise lähistel asuvat kvarki teineteist mõjutavad, ei suuda teooria hästi ennustada, millised kvarkide kombinatsioonid stabiilsed on. Vaid senistest kogemustest juhindudes saab öelda, et neljast kvargist koosnevaid osakesi tänapäeva maailmas tavatingimustel ei eksisteeri. See ei tähenda, et eksootilisi osakesi enam ei leita. Kaheksa aastat tagasi nähti Y(4260)'ks kutsutavat osakest, milles lisaks kahele kvargile ja neid teineteise külge kleepivatele gluoonitele leidus veel üks lisagluoon, mis näis olevat kvarkide püsiv kaaslane.
Loe edasi ERR teadusuudistest