Nüüd väidavad teadlased, et oraaklid olid ennustuste tegemise ajal eufooriat tekitavate looduslike gaaside mõju all, vahendab ajakiri Imeline Ajalugu.

Kreeklased ei teadnud, et oraakli side Apolloniga oli küllaltki maalähedane. Naise transsi langemise ja kahemõtteliste vastuste põhjus peitus eufooriat tekitavates, looduslikku päritolu gaasides.

Selles kohas, kus oraakel istus ja mõne aja pärast transsi langes, leidsid teadlased kaljuses pinnases väikese lõhe, kust gaas ja põhjavesi kergesti pinnale võisid pääseda.

Keemiliste analüüside põhjal järeldati, et lubjakivi kihid templi all sisaldavad metaani ja etaani. Kõige huvitavam leid oli aga etüleeni avastamine.

Etüleen on gaas, mida kuni 19. sajandini kasutati tuimastina. Väikestes kogustes tarbituna tekitab etüleen eufooriatunde, suurem kogus tuimastab. Seega võib väita, et geoloogilised tingimused olid Delfi oraakli transsiviimiseks täiuslikud.

Gaaside olemasolu oraakli templis avastas juba Kreeka filosoof Plutarchos.

95. aastal sai temast üks nendest preestritest, kes tõlgendas oraakli vastuseid. Seda ametit pidades panigi ta tähele, et oraakel hingas sisse põrandapraost tõusvaid aure. Nii eeldaski Plutarchos, et aurud pärinesid maa-alustest allikatest ja olid seotud naise prohvetlike võimetega.

Muide, oraakel hoiatas omal ajal 392. aasta eest – see oli aasta, mil kristlased oraakli kultuse keelustasid.

Ülaloleval fotol: Apolloni tempel Delfis