Valivama loomuga emasämblike jaoks on seksuaalne kannibalism äärmuslik meetod oma partnerieelistuse rõhutamiseks, kusjuures vähem ihaldusväärsed isasisendid püütakse kinni ja süüakse ära juba enne, kui nad oma seemnevedelikuga kaetud kobijad emasämbliku kehasse ajada jõuavad, vahendab Live Science. 

Uuest uurimusest selgub aga, et Lõuna- ja Kesk-Euroopas elutsevasse ämblikuliiki Micaria sociabilis kuuluvad isased pistavad suurema tõenäosusega ise emasämblikud pintslisse kui lasevad end ära süüa. 

Tšehhi Masaryki ülikooli töörühm seiras eri alustel paari pandud ämblike käitumist laboris. Välistamaks näljast johtuvat kannibalismi, toideti lülijalgseid loomakesi hästi. 

Isasämblikud sõid emased reeglina ära esimesel kohtumisel enne, kui paaritumine jõudis aset leida, kusjuures kõige sagedamini käitusid sel moel suvekuudel koorunud põlvkonna isasisendid, märkisid uurijad. Selle põlvkonna isasloomad on enamasti kevadisel ajal koorunud liigi- ja sookaaslastest kopsakamad, mis annab mõista, et agressiivsuse määr on seotud kasvuga. 

Emaste Micaria sociabilis’te jaoks võib hukatuslikuks teguriks olla aga hoopis vanus. Seksuaalse pöördkannibalismi juhtumite määr kasvas teadlaste osutusel kõige suuremaks siis, kui suvepõlve isasämblikud kohtusid eakamate kevadpõlve emasämblikega. Enamgi veel — isegi neitsilikkus ega kehamõõtmed, mida sageli peetakse ämblike puhul suurema paaritumiskõlblikkuse märkideks, ei päästnud vanema põlvkonna emaseid isasämblike roaks saamisest.

Uurimus näitab, et vähemalt ühe musta leskämblikuliigi, M. sociabilis’e isasisendid suudavad langetada selgeid valikuid küsimuses, milliste emasisenditega nad paarituda sooviksid ning et nende valik võib suurel määral sõltuda partneri vanusest. 

„Meie uurimus pakub pilguheitu tõeliselt ebatavalisele paaritumissüsteemile, mis erineb märkimisväärselt üldmudelist,“ kirjutasid uurijad Lenka Sentenska ja Stano Pekar. „Ka isasämblikel on voli endale potentsiaalseid partnereid valida ning nähtavasti võivad nad mõnikord oma valikuid väljendada sama äärmuslikult kui emasämblikud, kes soovimatuid isaseid söövad.“ 

Uurimus ilmus ajakirjas Behavioral Ecology and Sociobiology.