Katkend Piiblist: piibel.net:

Esimene Moosese raamat
11

Paabeli torn

 • 1 Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad. 
 • 2 Ja sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Sinearimaal
  leidsid oru ja jäid sinna elama. 
 • 3 Nad ütlesid üksteisele: „Tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid
  hästi.” Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi
  oli sideaineks. 
 • 4 Ja nad ütlesid: „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille
  tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle
  kogu maailma!” 
 • 5 Aga Issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. 
 • 6 Ja Issand ütles: „Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks
  keel, ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil
  võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha! 
 • 7 Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise
  keelt ei mõistaks!” 
 • 8 Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna
  ehitamata. 
 • 9 Seepärast pandi sellele nimeks Paabel, sest seal segas Issand ära
  kogu maailma keele ja sealt pillutas Issand nad üle kogu
  maailma.

Forte kommentaar: Legendi keelte sihiliku segamise kohta tõestada on võimatu, kuid keelkondade kujunemine on olnud ka pikem protsess, mille algust seni keegi dateerida ei suuda.

Etemenanki tsikuraat

Legendi Paabeli tornist on seostatud mitme ajaloolise ehitisega, kirjutab Vikipeedia. Kõige sagedamini peetakse selle aluseks Babüloni tsikuraati nimega Etemenanki, mis oli algselt rajatud oletatavasti 2. aastatuhandel eKr. Aegade jooksul on Etemenankit korduvalt purustatud ja jälle üles ehitatud.

Hilisemate kirjelduste järgi (seda on maininud ka Herodotos) oli tsikuraat seitsmekorruseline. Välistrepid viisid selle tippu, kus paiknes tempel, milles elas Babüloonia peajumal Marduk. Tellistest ehitatud hoone oli 91 meetrit kõrge ning selle põhi oli ristkülikukujuline. Seda on nimetatud maailmaimeks, ehkki Vana-Kreekast pärit seitsme maailmaime loendites seda tavaliselt ei mainita.

On võimalik, et Assüüria vallutuse järel Babüloni küüditatud heebrealased võtsid Etemenanki taastamisest osa ning sealtkaudu jõudis legend Paabeli tornist Vanasse Testamenti.