Oxfordi ülikooli ajalooinstuudi teadur Leigh Penman tuvastas Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu baltika ja haruldaste raamatute kogust 1648. aastal Amsterdamis trükitud raamatu, mis uurija sõnul on seni ainuke teadaolev maailmas.

Märtsi alguses võttis Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukoguga (TLÜAR) ühendust Oxfordi ülikooli ajaloodoktor Leigh Penman, kes tundis huvi ühe baltika ja haruldaste raamatute kogus asuva konvoluudi ehk mitme eri raamatu kokku köitmisel saadud ühisköite vastu.

Penmanit huvitas täpsemalt üks viie teise raamatuga kokku köidetud 64-leheküljeline 1648. aastal Amsterdamis trükitud raamatuke. Tegemist on Tobias Schnäuberi lühikese ja lihtsa usutunnistusega (Kurtze Einfaeltige Glaubens Bekaentnuess Tobiah Schnaeubers). Leigh Penmanit huvitas trükis aga eeskätt selle trükkija Hans Fabeli tõttu, kelle kohta Penmanil on käsil uurimistöö.

Foto: TLÜ AR

Penmani sõnul leidub sellest ajast mitmeid trükiseid, mis kasutavad trükkkali nimena samuti Hans Fabeli nime, kuid ei ole tegelikult tema trükitud. Antud raamatukese näol on aga Penmani sõnul tegemist algupärase Hans Fabeli trükisega, mis on uurija sõnul sellest raamatust ka seni ainus teadaolev eksemplar maailmas.

Raamatu olemasolust teadis Leigh Penman üleüldse vaid seetõttu, et seda on maininud Jakob Wilhelm Blaufus oma 1753. aastal Jenas trükitud raamatus “Vermischte Beyträge zur Erweiterung der Kentniß seltener und merkwürdiger Bücher” lk 172-174.

Trükise olemasolust sai Leigh Penman teada seetõttu, et TLÜAR üheks prioriteediks on just vanaraamatu, st kuni 1830. aastani ilmunud trükiste andmete elektroonilisse kataloogi ESTER sisestamine ja ülemaailmses vanaraamatuandmebaasis HPB (Heritage of Printed Books) kättesaadavaks tegemine.

Konvoluut ehk mitmikköide, milles Hans Fabeli raamat sisaldub, pärineb ajaloolisest Oleviste kiriku raamatukogust, mis kuulub akadeemilise raamatukogu baltikakogusse. Raamatu kohaviit Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogus baltika ja haruldaste raamatute kogus on I-1634.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid