Ent ühes asjas käituvad sipelgad ja valgus käituvad ühtemoodi - nad mõlemad järgivad Fermat' printsiipi.

Fermat' printsiip sedastab, et valgus levib ühest punktist teise alati mööda niisugust teed, mille läbimiseks kulub kõige vähem aega.