Praegu on kaardirakendusse koondatud 250 üld-, maakonna- ja teemaplaneeringu kaardimaterjali kokku 500 joonisega.

"Kuna valdav osa planeeringujoonistest pärineb omavalitsustelt, siis on nende kvaliteet kaardirakenduses erinev," ütles Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja kt Eduard Pukkonen.

"Ka ei ole kõiki planeeringuid Maa-ametile veel edastatud, kuid kaardi täiendamine jätkub. Kui maa- või omavalitsused soovivad lisada puuduvaid või parema kvaliteediga planeeringujooniseid ja täpsustada planeeringute menetluse seisu, siis on see info oodatud".

Iga kaardirakenduse kasutaja saab ettepanekuid teha ja vigadest teatada ka otse rakenduse kaudu. Selleks tuleb määrata kaardil koht ja seejärel sisestada soovitud tekst. Sel moel jõuab teave nii Maa-ametisse kui ka kohalikku omavalitsusse.

Planeeringujooniseid saab koos katastriüksuste, kitsenduste, keskkonnaregistri maardlate ja Riikliku Teeregistri avalike teede andmetega vaadata Maa-ameti geoportaali planeeringute teenusest.

Kaardikihtidest ülevaate saamiseks tuleb kaardi kohal olevast nupureast valida vasakult esimene nupp "Kaardikihtide valik ja legend". Valik "Planeeringualade valveplaan" näitab kõiki üld-, teema- ja maakonnaplaneeringute välispiire ja olulisemaid tärkandmeid.

Eraldi saab infot otsida ka näiteks tuuleparkide teemaplaneeringute või kavandatavate teede kohta. Lihtsaim viis selleks on märkida "Maakonnaplaneeringute valveplaani" teemaplaneeringutes soovitud valik ja seejärel avada planeeringute rasterandmetes planeeringu kaardipilt.

Planeeringute kaardirakendus võimaldab maaomanikel, arendajatel, planeerijatel, omavalitsuste töötajatel ja teistel huvilistel saada ülevaate nii kohalikest kui ka üle-eestilistest planeeringutest.

Maa-amet osaleb planeeringumenetlustes riigi ehk suurima maaomaniku huvide esindajana, menetledes ca 400 planeeringut aastas.

Endiselt on Maa-ameti geoportaalis nähtav detailplaneeringute rakendus, kuhu sisestatud andmed on olemas ka uues planeeringute rakenduses.

Rakenduse esmakordsetel kasutajatel soovitab Maa-amet kõigepealt tutvuda kaardirakenduse sisututvustusega.

Rakenduse leiate Maa-ameti leheküljelt.