Pole siis midagi imestada, et ka arvutitele on määratud oma kaitsepühak. Kuna arvutite ajalugu on suhteliselt lühike, pidi ta varem mõistagi ilma selle austava tiitlita läbi ajama.

Mees, kellest jutt käib, on Sevilla Isidorus ehk Püha Isidorus Sevillast, kes elas usutavasti aastatel 560-636.

Wikipedia ütleb: Sevilla Isidorus oli keskaja üks suurimaid õpetlasi, kes oli tuttav nii ilmaliku, vaimuliku kui ka patristilise kirjandusega. Tema suurtöö oli esimene põhjalik entsüklopeedia, mis hõlmas tollal viljeldud teadmiste iga valdkonda. Lihtrahvale meeldis ta teadmiste, kõneosavuse ja "vooruste" poolest.

Armastus õppimise ja teadmiste vastu tegidki temast sobiva isiku vastava kaitsepühaku rolli.

Isidorus ei kaitse tegelikult ainult arvuteid, vaid ka arvutikasutajaid, -tehnikuid, -programmeerijaid ja koguni tervet internetti.

Võrgus leidub erinevaid andmeid, millal Vatikani otsustajad Isidorusele mainitud tähtsad rollid määrasid. Igatahes paistab see jääma vahemikku 1999 kuni 2006.