6. ja 7. oktoobril toimusid igasügisesed üle-euroopalised linnuvaatluspäevad, rahvusvahelise nimetusega Birdwatch. Nimetatud üritus toimus Birdlife International`i eestvedamisel juba 20. korda.

Eesti Ornitoloogiaühingule laekus linnuvaatluspäevade kohta 79 vaatlusankeeti, mille koostamises osales 263 inimest. Huvilised loendasid kokku ligi veerand miljonit lindu - 244 900, kirjutab Bioneer.

Vaatamata soojale sügisele jäi nähtud liikide koguarv tavatult tagasihoidlikuks - kokku kohati Birdwatch-i nädalavahetusel vaid 141 linnuliiki.

Kõige arvukamalt loendati meil metsvinte (35 750 isendit), kaelustuvisid (31 050), suur-laukhanesid (30 300), sookurgi (24 000) ja valgepõsk-laglesid (18 050).

Vaid ühte isendit vaadeldi 18 linnuliigil: väike-laukhani, hallpõsk-pütt, nurmkana, hüüp, kalakotkas, kaljukotkas, herilaseviu, väikekajakas, tõmmukajakas, tutt-tiir, jõgitiir, jäälind, räästaspääsuke, metskiur, hänilane, tiigi-roolind, mustpea-põõsalind ja punaselg-õgija.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki linnuvaatluspäevadest osavõtjaid.