Teadlased jälgisid laste käekäiku ning ajavahemikul 1999-2003 korraldasid algses uuringus osalenute hulgas uue küsitluse, kus uurisid nende isiksuseomadusi – ekstravertsust, sotsiaalsust, meelekindlust, neurootilisust ja avatust kogemustele, vahendab Novaator.

Andmeid analüüsinud Lisa Serbin ja Alexa Martin-Storey said võrrelda, kuidas nägid lapsed ennast ja oma kaaslasi ning millised olid nad täiskasvanuks saades.

Tuli välja, et lapsena enda kohta arvatu ei pidanud täiskasvanueas tihti paika.

Seevastu klassikaaslastele antud hinnangud ennustasid üsna täpselt nende tuleviku-isiksust. Näiteks need, keda teised pidasid eraklikuks, olid kinnisemad ka täiskasvanueas.