„Toidu tootmine on globaalne protsess ja seda ka Eestis, kuna paljud toorained ja toidukaubad tuuakse meile mujalt maailmast. Toidu tootmine on üks oluline tegur kliimamuutustes, maakasutuses ja elurikkuse kadumises. Meil pole paraku veel levinud olelusringil põhinev mõtteviis, mis aitab hinnata toidu tootmise mõjusid keskkonnale,“ põhjendas seminari olulisust Tallinna Tehnikaülikooli tööstusökoloogia õppejõud Siret Talve.

Projekti FOODWEB raames korraldataval seminaril esinevad teadlased ja oma ala spetsialistid Soomest, Eestist ja Lätist. Ettekannetes käsitletakse toidu ja keskkonna omavahelisi seoseid: missugust mõju avaldab toidu tootmine keskkonnale ning milliseid andmeid on Soomel ja Eestil toidu keskkonnamõjude kohta.

Avatud arutelu eesmärgiks on koos toidutootjate, keskkonnaühenduste ja teiste osalejatega leida viise, kuidas jõuda teadlikkusest reaalsete muutusteni toitumisharjumustes.

Kuna tegemist on tänases ühiskonnas järjest kasvava tähtsusega teemaga, siis on korraldajad loonud võimaluse kõigile huvilistele seminari otseülekande jälgimiseks veebis aadressil http://foodweb.ut.ee/Web_broadcast_175.htm. Seminari ettekanded ja arutelu toimuvad inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde.

Seminari korraldavad Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Soome Põllumajandusuuringute Keskus, Soome Keskkonnainstituut, teaduskeskus Ahhaa ja Läti Ülikool.

Seminar toimub projekti „FOODWEB - Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni“ raames. Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond ning see toimub Kesk-Läänemere INTERREG IV A 2007-2013 programmi raames.