Kui suitsetajate hulgas oli öö jooksul vähem kui kuus tundi magavaid inimesi 17%, siis mittesuitsetajate hulgas oli nii napi unega inimesi 7%. Ka häiritud või kadkendlikku und kurtis suitsetajate hulgast 28% küsitletuist, mittesuitsetajaist kurtis öise rahutuse üle 19% inimestest, vahendab ERR Teadus.

Uurimistööd juhtinud Stefan Cohrsi sõnul demonstreerib käesolev teadustöö esimest korda, et vaimselt terveid inimesi võrreldes, kellest pooled suitsetavad ja ülejäänud pooled ei suitseta, siis suitsetajate hulgas on ülekaalukalt rohkem probleemse unega inimesi. Kokku küsitleti 2300 inimest.

Ometi ei saa antud uurimistööst kuidagi otseselt tuletada, et suitsetamine rikub und, sest suitsetajate eluviis võib lisaks sigareti tõmbamisele sisaldada veel teisi rahulikku und segavaid harjumusi, nagu vähene liikumine või hilistel tundidel helendavate ekraanide vaatamine. Kuna antud uurimistöö raames aga teiste tegurite kohta põhjalikku informatsiooni ei kogutud, jäävadki teadlased õlgu kehitama: võib olla on põhjus nikotiinis, mis muudab inimesed ärevamaks, aga võib olla ka mitte.

Sellest hoolimata annab S. Cohrs rahutu ööunega suitsetajatele nõu suitsetamisest loobuda, sest mine tea, võib-olla on nende unetust soodustavaks teguriks just liigsed doosid ergutavat nikotiini.