Seekordses aastaraamatus annab Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi direktor ja arheoloog Erki Russow põhjaliku ülevaate Eesti linnaarheoloogiast alates 1920. aastatest kuni tänapäevani juhtides tähelepanu mitmetele kitsaskohtadele.

Läti Ajaloo Instituudi endine direktor Andris Caune tutvustab saksakeelses artiklis arheoloogilisi uuringuid Läti keskaegsetes väikelinnades. Ajaloomuuseumi teadurid Ivar Leimus ja Krista Sarv analüüsivad haruldast leidu Tallinna lahest – 13. sajandist pärinevat kaupmehekirstu, mis sisaldas mitmeid münte ja nahkesemeid. Tallinna Ülikooli kirjandusteadlane Aigi Heero vaatleb 17. sajandil Tallinnas toimunud kirjandusreformi, mille käigus ilmalik ladinakeelne luule asendus saksakeelsega.

Mitmed ilmunud huvipakkuvad artiklid on pühendatud 18. sajandi Tallinna eluolu uurimisele. Lauri Suurmaa annab ülevaate erinevate käsitööalade viljelejate paiknemisest Tallinna all-linnas valgustussajandil. Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, Eesti tuntumaid linnaajaloolasi Raimo Pullat analüüsib varandusinventaridele tuginedes seda, millisel tasemel oli 18. sajandil linna heakord ja tervishoid, milliseid mööbliesemeid võis kohata tollaste linlaste kodudes ning kuivõrd peegeldus linnapildis elulaadi agraarsus.

Tallinna Linnamuuseumi teadur Risto Paju käsitleb selle sajandi Tallinna aiakultuuri olemust ning Tallinna Tehnikaülikooli prof Enn Velmre tutvustab Tallinnas sündinud 19. sajandi baltisaksa füüsikaklassiku Thomas Johann Seebecki elukäiku. Arhiiviallikatest tutvustab Tallinna Linnarhiivi teadur Tiina Kala ühe 16. sajandi Tallinna lihunikusulase testamenti ning Tallinna Ülikooli professor Tiiu Reimo 17. sajandi Tallinna Beckeri raamatupoe raamatuvalikut. Rein Loodus toob lugejateni 19. sajandi Saksa perekonnalehtedes ilmunud Tallinna vaateid. Kroonikarubriigis tutvustatakse möödunud aastal Tšehhis ja Poolas toimunud linnaajaloolist konverentsi ning baltisaksa ajaloolase Otto Freymuthi saatust Teise maailmasõja päevil.

Ilmunud aastaraamatust leiab huviline ka arvukalt hiljuti ilmunud linnaajalooliste raamatute ja artiklite retsensioone ja annotatsioone.

Sarja väljaandja ja vastutav toimetaja on TLÜ Kunstide Instituudi emeriitprof Raimo Pullat, sari ilmub TLÜ Kunstide Instituudi kaasväljaandena.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid