Reservnooremleitnant Tiit Lees oli üks nendest seekordsest õppekogunemisest osavõtjatest, kes polnud varem Eesti kaitseväega kokku puutunud. 27 aastat tagasi Nõukogude armeest demobiliseeritud mees ütles, et tollal saadud oskuste ja teadmistega pole tänapäeval ja Eesti kaitseväes midagi peale hakata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vahe on ikka väga suur. Ma tulin ka siia teise armee kogemuste baasil ja siin on näha, et inimesed on saanud ajateenistuses tõsise väljaõppe, tahavad areneda ja meelde tuletada, mida nad on õppinud, mitte niisama aega surnuks lüüa," nentis Lees.

Õppekogunemisest võttis osa üle saja reservväelase. See, et kohale kutsuti ka need mehed, kes varem Eesti kaitseväes teeninud pole, tulenes sellest, et üsna pikka aega ei valmistatud Eestis ette suurtükiväeohvitseride reservi. Eri armeedes teeninud mehi on võimalik koos sõdima panna küll.

"Meie õppused on näidanud, et seda on võimalik teha täiesti efektiivselt. Mujal teeninud mehed tuleb varem kohale kutsuda, et neil oleks võimalik saada teadmisi ja oskusi, et hiljem, kui reakoosseis kohale kutsutakse, on nad juba piisavalt teadlikud, et koos meestega ülesannet täita," sõnas õppekogunemise läbiviija Feliks Roodvee.

Reservõppekogunemine oli korraldatud kolmes etapis: esimesena kutsuti veebruari lõpus kohale ohvitserid, maikuus reservohvitserid koos allohvitseridega ning möödunud pühapäeval tuli kokku terve reservpatarei.