Soovitused, kuidas oma koduelektroonikat äikese ajal kaitsta:

1. Ühenda juhtmed ja kaablid seinakontaktidest lahti.
Kõuemürinat kuuldes või suvel pikemaks ajaks kodust ära sõites, tasub oma koduelektroonika juhtmed vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tuleks eemalda seinakontaktidest internetikaabel ja ka võimalikud antennijuhtmed. Oluline on need lahti ühendada just seinakontaktist, mitte seadme küljest, sest seinakontaktis olevad kaablid võivad pikselöögist sellegipoolest kahjustada saada.

2. Kontrolli maja vooluvõrk üle.
Vanemates majades on vooluvõrgu maandus sageli tegemata ja vastavad pingepiirikud puudu. Seetõttu tuleks spetsialistidel lasta oma maja vooluvõrk üle kontrollida ning veenduda, et maja oleks äikesed eest võimalikult hästi kaitstud.

3. Soeta piksekaitsmega voolujuhe.
Ülepinge kahjustuste riski aitab vähendada piksekaitsmega voolupikendusjuhe, kuhu saab ühendada korraga mitu seadet. Kui maja vooluvõrk on maandamata, siis piksekaitsmega voolujuhtmest abi pole, sest pikse otselöögi korral ükski seade kaitset pakkuda ei suuda.

4. Pärast äikest varu kannatust.
Äikese ajal võib Elioni teenuste toimimises esineda lühiajalisi katkestusi. Äikese möödudes tuleks ühendada seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ning kui ühendus koheselt ei taastu, tuleks oodata umbes 30 minutit. Teenuse toimimine taastub üldjuhul iseenesest. Kui teenus ei taastu, tuleks võtta ühendust Elioni klienditeenindusega telefoninumbril 606 9966.

Väga oluline on teada seda, et ülepingest kahjustatud seadmetele ei kehti tootja garantii. Seega peab kasutaja võtma parandamise või uue seadme ostu kulud enda kanda.