Soolisest ebavõrdsusest rääkides on üldteada faktid, et Eestis elavad naised meestest kümme aastat kauem, kuid saavad veerandi võrra vähem palka. Gallupi hiljutised uuringud käsitlesid soolisest aspektist heaolu ja enesetunnet.

Selleks, et tunnistada oma heaolu hästi edenevaks tuli kümnepalliskaalas anda hetkeseisule hindeks vähemalt 7 ja loodetavale olukorrale viie aasta möödudes vähemalt 8.

Maailmas keskmiselt suuri soolisi erinevusi ei täheldatud, küll aga üksikutes riikides. Eriti olid hinnangud meeste kasuks kaldu endise Nõukogude Liidu territooriumil, erandina Läti. Seevastu kõige kõrgemalt oma heaolu hinnanud taanlastel õilmitses just õrnem pool.

Samalaadset sotsialismi varju täheldati enesetunnet puudutavate küsimuste puhul, kusjuures mitmel puhul paiknes Eesti just nende riikide hulgas, kus soolised erinevused kõige märgatavamad.

Sellegipoolest ei erinenud Eestis antud vastused drastiliselt muust Euroopast. Küll tundub, et Eesti mehed on Euroopa foonil muretumad ja ei kaeba niivõrd valude üle. Selge on ka see, et needsamad muretud ei paku vastassoole küllaldast väljapuhkamisvõimalust.