Harjutus algab kell üksteist ja kestab kella neljani ning sellel osalevad nii jalaväepataljoni sõdurid, kui ka suurtükiväe- ja õhutõrjepataljoni kaitseväelased koos tehnika ja relvastusega. Kokku liigub läbi linna ligi 500 jalastunud sõdurit, kellele järgneb pea üle 100 masinat, õhutõrjepataljoni kahuriüksus ning suurtükiväepataljoni kaheksa 122mm haubitsat.

"Taolisi patrullharjutusi on Eesti erinevates linnades, näiteks, Tartus ja Võrus, korraldatud varemgi. Kuid kunagi ei olnud nad nii mastaapsed ja osalejaterohked, nagu tänavusel Kevadtormil," ütles Kevadtormil osalevate omajõudude ülem Kirde kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Martin Herem ja lisas, et tõenäoliselt tuleb samalaadne tegevus hoonestatud alal ka järgmise aasta Kevadtormil.

"Õppuse stsenaariumi järgi on linnas nähtud relvastatud vastase grupeeringuid, kes ohustavad meie üksuste liikumist oma põhipositsioonidele. Selleks, et tagada meie jõudude kaotusteta jõudmist sihtkohta, sooritavad jalastunud jalaväepataljoni kompaniid linnas patrulli," ütles kolonelleitnant Martin Herem. Sõdurid liiguvad marsruutidel Kalevi tänav - Järveküle tee ning Uus-Tehase tn - Järveküla tee, kontrollides samas ka Olevi ning Torujõe tänavaid.

Tänavate sulgemisi ei ole planeeritud, kuid liiklejad peaksid arvestama suurenenud liikluskoormusest tingitud võimalike viivitustega. Kaitseväelased võivad patrullharjutuse käigus kasutada imitatsioonivahendeid käsitulirelvade tule imiteerimiseks.

Ajateenijate ja reservväelaste koostegevust treeniv õppus Kevadtorm algas 3. mail. Esimese etapi käigus harjutatakse ümberpaiknemist, teises etapis erinevate üksuste ja väeliikide koostegevust. Õppuse tegevus toimub 3.-11. maini Vinni, Väike-Maarja, Tapa ja Laekvere valdades. Teises pooles laieneb tegevusala Jõhvi, Illuka, Mäetaguse, Kohtla, Toila, Maidla, Sonda, Sõmeru ja Rägavere valdade territooriumile. Aasta suurima õppuse Kevadtorm 2012 viimasel päeval, 19. mail toimub lõpurivistus.