34-s Hiina linnas läbi viidud reostusuuringust selgus, et elektrijaamades toodetav elekter, mille abil elektrisõidukid liiguvad, põhjustab bensiinimootorite jõul liikuva transpordiga võrreldes rohkem peenosakestest johtuvat reostust, vahendab The Daily Mail.

Tennessee-Knoxville’i ülikooli linna- ja keskkonnatehnika aseprofessor Chris Cherry ja magistrand Shuguang Ji analüüsisid viie sõidukitehnoloogia emissioone ning mõjusid keskkonnale ja tervisele, keskendudes ohtlikele peenosakestele.

Uuringust selgus, et elektriautode käitamiseks vajaliku elektri tootmine paiskas õhku rohkem reostavaid peenheitmeid kui sama suur hulk bensiinitoitega autosid.

Peenosakesed tekivad fossiilsete kütuste põlemisel. Tahketest osakestest koosnevad heitmed hõlmavad mitmesuguseid happeid, orgaanilisi kemikaale, metalle ja mulla- või tolmukübemeid.

Professor Cherry kommenteerib: „Seni on vaikimisi eeldatud, et elektrisõidukitega on õhk kvaliteetsem ja kahjulikud mõjud tervisele väiksemad kui tavasõidukite kasutamisel. Meie tulemused esitavad sellele juurdunud arusaamale väljakutse, võrreldes sõidukite kasutamisel tekkivate heitmete määra sellega, mida inimesed tegelikult sisse hingavad.”

Uurijad hindasid tervisemõjusid Hiinas, analüüsides andmeid nii kõigi emissioonide kui viit tüüpi sõidukite — bensiini- ja diisliautode, diislibusside, elektrirataste ja elektriautode — emissioone kohta eraldi. Seejärel arvutati välja, kui palju heitmeid rahvastik sisse hingab.

Elektriautode mõju osutus väiksemaks diisliautode omast, kuid samaväärseks diislibusside omaga. Elektrimootoriga kaherattaliste sõidukite keskkonnamõju ühe reisija kohta kilomeetris osutus madalaimaks.

„Meie arvutused näitavad, et tänu suuremal määral reostavate transpordiviiside kõrvaletõrjumisele seostub elektrirataste kasutamine parema õhukvaliteedi ning väiksemate keskkonna- ja tervisemõjudega,” osutab professor Cherry.