Madude sisekõrv on ühenduses lõualuuga, mis puutub roomamise ajal kokku maapinnaga. Saakloomade ning vaenlaste liikumine paneb maapinna võnkuma ning need vibratsioonid kanduvad mao lõualuu ning sisekõrva kaudu ajusse.  Siiski jäi selgusetuks, kas ning kuidas kuulevad maod õhus liikuvaid helisid.

Taanis Århusi ülikoolis töötav Christian Christensen uuris lähemalt kuningpüütoneid.  Madusid ei saa õpetada reageerima kindlatele helidele nagu näiteks laborihiiri. Selle asemel paigutas Christensen püütonitele pähe elektroodid, mille abil sai jälgida, kuidas roomajate sisekõrva neuronid ajuga suhtlevad.