Väga suur roll kergliikluse arendamisele (sh jalgrattateed) on kohalikel omavalistustel, kellel paraku ei ole alati piisavalt teadmisi võimalike lahenduste osas, vahendab Bioneer.

Rahvusvahelise projekti "Jalgrattasõidu osakaalu suurendamine linnatraspordis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide väikese ning keskmise suurusega linnades aastaks 2020 (mobile2020)" eesmärk on aidata kohalikel huvigruppidel innustada linnaelanikke auto asemel kasutama igapäevase liiklusvahendina jalgratast ning tõsta jalgrattasõidu osakaalu üldises linnatranspordis 20%ni aastaks 2020.

Antud eesmärgi saavutamiseks tegeleb projekt võimekuse tõstmisega ja teadmiste levitamisega huvigruppide seas (sh kohalikud omavalitsused), kelle ülesandeks on edendada ning toetada rattasõidu arengut. Üks oluline eesmärk on juhtida linnaplaneerijate tähelepanu planeerimisprotsessi rollile kergliikluse arengus.

Sel eesmärgil viiakse projekti käigus läbi seminare, koolitusi, õppekülastusi, koostatakse taustmaterjale ja viiakse kokku valdkonna erinevad huvigrupid. Tulemuseks on omavalitsuste kompetentsi kasv ning suurenenud teadlikkus, mis aitab kaasa poliitikate paremale rakendamisele ning edendab seeläbi jalgrattasõitu.

Projekti tegevusi viiakse 3 aasta jooksul ellu 11 Kesk- ja Ida-Euroopa riigis ning Saksamaal ja Hollandis.

Projekti Eesti tegevusi koordineerib Balti Keskkonnafoorum.