Oracle9i Application Server oli kaua aega kasutusel enamasti Oracle’i ärirakenduste (E-Business Suite’i) platvormina. Alles paar aastat tagasi hakkas Oracle 9iASile kui iseseisvale tootele suuremat tähelepanu pöörama.

Oracle9iAS vastab täielikult J2EE 1.2 standardile ja toetab esimesena täielikult kõiki J2EE 1.3 API’sid. Oracel9iAS on tihedalt seotud ka Oracle andmebaasidega.

Rakendusserverite turul on Oracle hetkel 12%-ga kolmandal kohal, IBM’i ja BEA järel. Koostöö Dell’iga võib Oracle kohta “edetabelis” parandada.

Dell’i sõnul otsustati Oracle’ga koostöö kasuks, et klientidele vastu tulla.

Standardversioon Oracle9i Application Serverist maksab 10 000 dollarit protsessori kohta, “Enterprise Edition” aga 20 000 dollarit per CPU.