Ajakirjas Nature Geoscience avaldatud uuringu järgi kasvab Maa tahke sisetuum väga aeglaselt, siis kui maakera vedela välistuuma ained selle pinnal tahkuvad. Selle protsessi käigus ida- ja läänepoolkerade liikumiskiiruse erinevus külmutatakse Maa sisetuumas, vahendab Novaator.

Uuringu peaautori Lauren Waszeki sõnul on kiiremad pöörlemiskiirused vastuolus sisetuuma poolkeradega, sest siis ei jääks tardumise jaoks piisavalt aega. Kuivõrd kiiruste erinevuste vahel puudub koostoime, siis on see teadlaste seas ka varem tõsiseid küsitavusi tekitanud.

Waszeki sõnul tuletasid nad pöörlemiskiirused poolkerade struktuuri arengu põhjal ning see on esimene uuring, kus poolkerad ja pöörlemine on ühendatud.

Uuringu läbiviimiseks kasutasid teadlased 5200 kilomeetri sügavusel asuvat sisetuuma läbivaid seismilisi laineid ning võrdlesid nende liikumiskiirust sisetuuma pinnalt tagasipeegelduvate lainetega.

Seejärel tuli võrrelda neid kiiruserinevusi sisetuuma poolkerade pöörlemise kiirusest kogutud informatsiooniga. Ida- ja läänepoolkera liikumiskiirused on erinevad. Poolkerasid lahutavate piirjoonte piiramine näitas, et mõlemad poolkerad liikusid pidevalt ida suunas.

Kuivõrd Maa sisetuum kasvab ajapikku, on selle keskosa vanem ning kahe poolkera vaheline nihe mõjutab aja jooksul selle pöörlemist.

Seetõttu arvutatakse selle pöörlemiskiirust poolkerade vahelise piiri nihkumisest ning sisetuuma kasvust lähtudes.

Kuigi Maa sisetuum asub 5200 kilomeetri sügavusel, on selle mõju maapinnal toimuvale väga oluline. Sisetuuma kasvamine põhjustab tahkumist ja soojuse juhtimist maakera ülemistesse kihtidesse, mis omakorda tekitab Maa magnetvälja.
Ilma magnetväljata oleks maapind kaitsetu päikesekiirguse eest ning elu Maal poleks võimalik.