Turule tulev mudel on uus FCHV, millel on tavalise sõidukiga sarnased sõiduomadused, kusjuures FCHV-4 juures on suurendatud töökindlust, läbitavat vahemaad ja funktsionaalsust ning parandatud teisi omadusi. Siiski pole lahendatud veel kõik probleemid, mis puudutavad kulude vähendamist, võimsuse parandamist alla nulli ulatuvate temperatuuride puhul ja muud, mis tähendab, et sõidukit, mida saab liisida, pakutakse esialgu valitsusasutustele, uurimisasutustele ja energeetikaga seotud ettevõtetele. Kuigi tingimused pole veel lõplikult kindlaks määratud, kavatseb TMC aasta jooksul liisida umbes 20 sõidukit valitud piirkondades, mille puhul TMC on veendunud vesiniku kättesaadavuses ja müügijärgse teeninduse olemasolus.

TMC alustas FCHV-4 katsetamist Jaapani teedel 2001. aasta juunis ja Ameerika Ühendriikides sama aasta juulis. Kokku on FCHV-4 sõidukid katnud 110 000 kilomeetrit katseradadel ja maastikul, andes niiviisi rohkesti väärtuslikku informatsiooni FCHV turundamiseks. TMC kavatseb katsetusi jätkata.

TMC usub, et FCHV katseline turundamine annab suure panuse kütuseelemendiga sõidukite standardite ja neile vajalike infrastruktuuride tekkeks ning soodustab vesiniku tunnustamist kütusena kogu ühiskonna poolt. TMC loodab kütuseelemendiga sõidukite täiemahulist müüki alustada kõige varem 2010. aastal, kui nimetatud standardid ja infrastruktuurid on loodud ja ühiskonnas on tekkinud üha süvenev arusaamine vesinikkütuse tähtsusest.