Hauser uurib selliste omaduste nagu moraal, keel ja arvutusvõime evolutsioonilist päritolu ning temast on kirjutanud mitmed juhtivad ajalehed nagu The New York Times ja Wall Street Journal.

Paljud vastava ala eriteadlased on nõudnud, et Harvardi ülikool juurdluse tulemused avaldaks, rõhutades, et need võivad mõjutada kõiki teadustöid, mis Hauseri töid aluseks võtnud on. Seni pole Harvard seda teinud.

Hauser on vähemalt kolm ajakirjades Cognition, Proceedings of the Royal Society ja Science avaldatud teadustööd tagasi võtnud või redigeerinud.