Ioonkollaideri-katsesarjas ALICE (ingl A Large Ion Collider Experiment) tekkisid tina-aatomite suurima võimaliku energiaga kokku paiskamisel uskumatult kuumad ja tihedad subatomaarsed tulekerad, mis peegeldasid esimestel Suurele Paugule järgnenud mikrosekunditel valitsenud tingimusi. Teadlaste väitel tekitasid need miniatuursed Suured Paugud temperatuure, mis olid kõrgemad kümnest triljonist kraadist, vahendab Science Daily.

Sellisel kuumusel peaks normaalne aine sulama eksootiliseks ürgsupiks, nn kvargi-gluuoniplasmaks. Esimesed tinatuumade kokkupõrked on juba välistanud mitu teoreetilise füüsika mudelit, kaasa arvatud sellised, mis ennustasid, et taoliste energiate juures tekitatud kvargi-gluuoniplasma peaks käituma gaasina.

Ehkki USA-s läbi viidud varasemad katsed väiksemate energiate juures näitasid, et tuumade põrkumisel tekkivad kuumad tulekerad võivad käituda vedelikuna, eeldasid paljud teadlased, et palju energilisemate kokkupõrgete korral hakkab kvargi-gluuoniplasma siiski käituma nagu gaas.

Birminghami ülikooli füüsika- ja astronoomiateaduskonna teadlased etendavad tähtsat osa LHC programmi selles uues faasis, mis järgneb seitse kuud väldanud edukatele katsetele kõrgete energiate juures prootoneid kokku pommitada.

„Ehkki katsed on alles algusjärgus, oleme me varajase universumi kohta juba palju uut teada saanud,” ütleb David Evans Birminghami ülikoolist. „Esialgsed tulemused paistavad andvat mõista, et universum võis kohe pärast Suurt Pauku käituda sarnaselt ülikuumale vedelikule.”

Töörühm on ka leidnud, et tuumade sellistes „laupkokkupõrgetes” tekib rohkem subatomaarseid osakesi kui mõned varasemad teoreetilised mudelid välja on pakkunud. Plahvatustes tekkivad tulekerad ei püsinud kaua, aga „supi” jahtumisel registreerisid uurijad tulekerast kiirgamas tuhandeid osakesi. Just selliste jääkosakeste põhjal tehaksegi järeldusi „supi” enese käitumise kohta.

Jälgi Forte teadusuudiseid ka Twitteris!