Suurema osa ribalaiusest hõivab BitTorrenti liiklus, mis on domineeriv failijagamise protokoll.

Andmetarbimisemustrid internetis on viimaste aastate vältel kiiresti muutunud. Veel viie aasta eest leidus hinnanguid, et kuni kolmveerand kogu internetis saadaolevast ribalaiusest hõivab failijagamisliiklus. 2009. aasta lõpuks oli see Cisco sõnul 39% kahanenud, ja kahaneb 2014. aastaks usutavasti veel 17 protsenti.

See ei tähenda, et failivahetus ja BitTorrent pole enam popid - 2014. aastaks prognoositud 7 petabaiti kuus on tõepoolest suur kasv. Asi on hoopis selles, et muu internetiliiklus kasvab isegi tugevamaks YouTube'i ja teiste striiminguteenuste tõttu.

Failivahetus kaotab Cisco andmetel tänavu suurima netiliikluse trooni esimest korda pärast 2000. aastat. Selle hõivab internetivideo liiklus, kuigi seda ohustab tulevikus omakorda failivahetus-videostriiming.

Tavapärase failivahetusliikluse (BitTorrent, eDonkey, Gnutella) kõrval koguvad populaarsust failihostinguteenused (Rapidshare, MegaUpload jt). Need kasvavad Cisco andmetel 2014. aastaks praegusega võrreldes ligi kaheksakordseks, 4 petabaidini kuus.

Failivahetusliiklus kokku peaks 2014. aastaks kolmekordistuma ja seega moodustama 27% netiliiklusest. Internetivideole kuulub samal ajal 46% koguliiklusest.

Failijagamise suurenemine on märgatavaim Ida-Euroopa keskosas (aastane kasv 35%). Põhja-Ameerika kasv samas vallas on 21% aastas. Lääne-Euroopa kasv on ainult 15% aastas, aga 2014. aastaks on praegune siiski kahekordistunud.

Vaikse ookeani lääneosa piirkond (peamiselt Ida- ja Kagu-Asia, Okeaania, Australaasia) jääb failivahetuse keskuseks, kus toimub ligi pool kogu sellisest tegevusest.

See pole kaugeltki ammendav kokkuvõte kõigist ennustustest, mida Cisco teeb, ülejäänud saate teise lingi kaudu uudise lõpus.

Forte otsustab teha vaid ühe järelduse: kui netivideo ruulib internetti, järelikult Lady Gaga ruulib internetti!