GPS - süsteem, mis võimaldab määrata asukohta Maa pinnal mitme satelliidi raadiosignaalide võrdlemise teel. Koosneb kahekümne neljast raadiosaatjate ja aatomkelladega varustatud satelliidist. Lahendus võrdleb GPS-signaale kuni kuuelt satelliidilt ja arvutab aja, mis kulub signaali jõudmiseks igalt satelliidilt vastuvõtjani; selle alusel selgub vastuvõtja asukoht.

GPS-satelliitide täiendamise projekt on juba kolme aasta võrra graafikust maha jäänud. 8 miljardit dollarit kulutav plaan parandab asukoha täpsust vähem kui meetrini.

Praegune 24 GPS-satelliidi kogum vahetub päris uute vastu. Neist 18 loob Boeingi Space and Intelligence Systemsi osakond, 12 aga Lockheed Martin. Kuus jäävad varuks, kui põhikoosseisuga midagi paha juhtub.

Esimene uus GPS-satelliit startis möödunud nädalavahetusel USAst, Cape Canaveralt; selle tööks on päevalehe Los Angeles Times andmetel otsitud asupaigad "käeulatuse raadiuses" paika panna.

Kosmosetehnoloogiaid arendava Teal Groupi vanemanalüütik Marco Caceres kommenteeris Los Angeles Timesile: "Sellel uuel süsteemil on potentsiaali võimaldada asju, mida me pole veel näinudki. Kuna GPS on seotud nii paljude tööstusaladega, on raske kujutleda, milline valdkond pole sellest mõjutatud."

Asi pole ainult abis navigeerimisel, vaid ka satelliitide aatomikellades, mis pakuvad eriti täpset kellaaega rahaga seotud operatsioonidele (börs, rahaautomaadid jm).

Euroopa Liit kavatseb luua oma GPS-süsteemi Galileo, mida saab hakata kasutama kõige varem 2013. aastast.