Herlihy arvamus põhineb Jaapanis toimuva jälgimisel - see on indikaator. Ta ütleb, et tõusva päikese maa inimesed teevad suurema osa uurimistööst taibutelefonidel, mitte PC-arvutitel.

Google'i CEO ehk tegevjuht Eric Schmidt on samuti esinenud avalikkuse ees (viimasel Mobile World Congressil) väitega, et firma keskendub mobiilsete, mitte lauapealsete otsingute arendamisele, ja innustas rakenduseloojaid sama tegema. Märksõnad on mobiilne, pilvekeskne ja ühenduvus.

Herlihy leiab, et mobiilseadmed muudavad info rohkem kättesaadavamaks. See tähendab aga ka, et mobiili-otsimootorid peavad tasemelt tublisti paranema. Need on PC omadega võrreldes aeglasemad ja ebatäpsemad, kasutaja proovib tõenäoliselt õnne mitme mootoriga.

Herlihy tunnistab, et Google kardab ka ootamatult ilmuvat konkurenti, mis tooks lagedale teenuse või tehnoloogia, mis Google'i enda ajaloo prügikasti saadab.

Asju võiks muuta veel tahvelarvutite maailmavallutamine, millega katsetab iPad, aga seni toimuvad tõsised veebiotsingud siiski PC keskkonnas.