Ajakirjas PLoS Biology avaldatud töö raames avastati, et kui isasloomadel areneb välja eelistus kõige "veetlevamate" emaste suhtes, kahaneb evolutsiooni adaptatiivsuse ehk kohanduvuse määr, vahendab veebiajakiri Cosmos.

Osaliselt tuleb see asjaolust, et huviliste isaste pidev ahistamine pärsib emasisendi suutlikkust endale toitu otsida, osaliselt sellest, et äädikakärbse drosophila melanogasteri seemnevedelik on emastele kärbestele kergelt toksilise toimega, kahandades nende reproduktiivset edukust kogu eluea lõikes.

"Üldiselt kaldutakse sugulises valikus nägema plussi liigi säilimise kontole," ütleb uurimuse kaasautor ja Santa Barbaras tegutseva California ülikooli evolutsioonigeneetik Bill Rice.

Äädikakärbeste puhul on "agressiivne kuramaaž veetlevate emasisenditega küll kasulik isastele, kuid kahjulik liigile kui tervikule".

Äädikakärbeste suguelu puhul tekib huvide konflikt, osutasid teadlased. Konkureerivad isased valivad partneri lühiajalise viljakuse alusel, piirates seega teiste isaste võimalusi sama emasega järglasi saada.

Teisest küljest aga on emastele kasulik võtta viimast oma pikaajalisest paljunemispotentsiaalist. Rice kinnitab, et emaskärbsed, kellele võimaldati isastega vaid minimaalset kokkupuudet, suurendasid oma paljunemisedukust eluea lõikes enam kui 20% võrra.

Ta toob näite hüpoteetilisest geneetilisest mutatsioonist, mille tulemuseks on seedimise tõhustumine ja emasisendite keskmise kehasuuruse kasv.

Sedamööda, kuidas nood kerekamad emased rohkem tähelepanu pälvivad, kahaneb nende reproduktiivne edukus, mis omakorda kahandab kogu liigi võimet mutatsioonist loodusliku valiku abil kasu lõigata.

"Need tulemused on tähtsad," kommenteerib Jyväskylä ülikooli evolutsioonigeneetik Anneli Hoikkala. "Kõige intrigeerivam avastus on see, et kui isasisend eelistab partnerivalikul viljakamaid emaseid, võib see kaasa tuua kohandumusliku evolutsiooni tempo kahanemise."

Tänavu sarnases uurimuses osalenud Hoikkala sõnul on nüüdne uurimus eriti huvitav seetõttu, et keskendub soolisele valikule isaslooma seisukohast, mitte emasisendite valikutele ja partnerieelistustele, mis on viimastel kümnenditel olnud peamiseks tendentsiks.