Praeguste rootslaste, taanlaste ja norralaste esivanemad jõudsid Skandinaaviasse alles koos põllumajanduse levikuga sellesse piirkonda. Interdistsiplinaarses geneetikat ja arheoloogiat ühendavas uuringus kandsid põhiraskust Kopenhaageni ja Uppsala ülikooli teadlased, vahendab Novaator.

„Kütid ja korilased, kes elasid Skandinaavias kiviajal enam kui 4000 aastat tagasi, on tänastest skandinaavlastest geneetiliselt oluliselt erinevad," ütleb Anders Götherström Uppsala ülikooli evolutsioonibioloogia osakonnast.

Teadlased eraldasid DNA kiviaja arheoloogilistelt leidudelt. „Nii vanadelt esemetelt usaldusväärse info kogumine on keeruline ettevõtmine," märgib Helena Malmström Uppsala ülikoolist.

DNA sekveneerimine viidi läbi juba kolme aasta eest, kuid väga palju vaeva on tulnud näha, et usutavalt tõestada DNA kuulumine tööriistu 3000 aasta eest kasutanud isikule.

„Meie avastused näitavad, et tänapäevased skandinaavlased pole kiviaja küttide-korilaste otsesed järglased," ütleb Stockholmi ülikooli arheoloog Petra Molnar. „Selle põhjal võime järeldada, et toimus tõenäoliselt toimus koos põllumajandusliku kiviaja algusega mingisugune sisseränne Skandinaaviasse. Selle sisserände ulatust on praegu võimatu kindlaks määrata."

Uuringu tulemused avaldati ajakirjas Current Biology.