Ajaloolisest võistlustandrist loe edasi juba portaalis
.