Sajandeid on nii eksperdid kui ka diletandid analüüsinud käekirja karakteristikute šifrit ja üritanud seda murda eesmärgiga määratleda kirjutaja isikuomadusi või teha kindlaks tema süü või süütus mõnes kuriteos.

Enamasti on sedasorti uuringud osutunud pseudoteaduslikuks, kuid nüüd väidavad teadlased, et arvutipõhise töövahendi abil saab käekirja karakteristikuid mõõta endisest tõhusamalt, vahendab ScienceDaily.

Iisraeli Haifa ülikooli uurijad rakendasid arvutiga ühendatud tahvlit, mis mõõtis kirjutaja käekirja selliseid füüsilisi omadusi, mida on keeruline teadlikult kontrollida.

Nendeks omadusteks on näiteks ajavahemik, mil pliiats on paberil, mitte õhus, iga kirjutusjoone pikkus ja kõrgus ning kirjutuspinnale avaldatav surve.

Nagu selgus, erinevad need karakteristikud valelike ja tõeste lausete juures.

Suurema täpsuse ja erapooletuse saavutamise huvides korrakaitse pettusetuvastuses võib digitaalne käekirjatahvel hakata täiendama populaarseid kõnepõhiseid valetuvastusmeetodeid nagu polügraaf, või need koguni välja vahetada.

Pealegi on polügraafid kahtlusaluse suhtes tihti pealetükkivad ning nende tulemused vahel ebakindlad. Seega pakub käekirjatahvel tavaliste kõnepõhiste meetoditega võrreldes suuremat mugavust ja täpsust.

Uuring ilmub ajakirja Applied Cognitive Psychology järgmises numbris.