Linux Foundation'i poolt avaldatud uuringus on toodud Linux'i tuuma arendajate panus välja protsentide kaupa:

 1. Red Hat: 12.3%
 2. IBM: 7.6%
 3. Novell: 7.6%
 4. Intel: 5.3%
 5. Independent consultant: 2.5%
 6. Oracle: 2.4%
 7. Linux Foundation: 1.6%
 8. SGI 1.6%Parallels 1.3%
 9. Renesas Technology: 1.3%
 10. Academia: 1.2%
 11. Fujitsu: 1.1%
 12. MontaVista: 1.1%
 13. MIPS Technologies: 1.1%
 14. Analog Devices: 1.0%
 15. HP: 1.0%
Teine huvitav tõsiasi on see, millise kiirusega Linuxi tuuma koodi parandatakse. Iga päev lisatakse tuuma koodile keskmiselt 10 923 rida ja eemaldatakse 5547, mis tagab koodi kõrge kvaliteedi ja tähtsuse tuuma kõige olulisemate rakendusviiside tarbeks.

Ametlike andmete kõrval on uuringus välja toodud ka tõsiasi, et paljud arendajad ei identifitseeri ennast konkreetse ettevõtte töötajatena, kuigi nad seda on. Pannes kokku arendajad ja ettevõtted, kus keegi töötab, tuleb välja Linuxi tuuma koodi panustatavate ettevõtete järgmine edetabel:

 1. Red Hat 36.4%
 2. Google 10.5%
 3. Novell 8.2%None 6%
 4. Intel 6.4%IBM 5.3%
 5. Linutronix 2.8%
 6. Linux Foundation 2.7%
 7. Consultant 1.9%
 8. Hansen Partnership 1.6% 
Raportis kinnitatakse, et Linuxi tuum on kõige edukam ja suurim vaba tarkvara projekt, mis on jätkusuutlik, mis muutub ja kasvab kiiresti. Pealegi, Linuxi tuuma arendusprojekti jagatud olemus tähenab seda, et kui mõni ettevõtte välja langeb, siis saavad tööd jätkata ülejäänud.