Paljud teadlased tegelevad praegu luusarnaste materjalide väljaarendamisega tüvirakkudest, et ravida patsiente, kelle luud on kahjustatud või haprad. Tulevikus võiks olla võimalik selline luusarnane materjal siirdada olemasolevatesse luudesse, kus see päris luudega kokku sulanduks ja luukahjustused parandaks, vahendab Novaator Physorg'i uudist.

Teadlastel on praeguseks õnnestunud erinevatest luurakkudest ja tüvirakkudest laboris kasvatada väikeseid luusarnase materjali kogumeid. Huvi sellistel materjalidel põhinevate ravimeetodite vastu on suur ja mõne rakutüübiga plaanitakse isegi juba läbi viia kliinilisi katseid. Teadlased peavad aga siiski põhjalikult tundma õppima ja mõistma erinevate luusarnaste materjalide keemilisi omadusi ja struktuuri.

Värskes uuringus võrdlesid Londoni Imperial College'i teadlased kolmest enamkasutatavast rakutüübist kasvatatava luusarnase materjali omadusi ning avastasid olulisi erinevusi materjali kvaliteedis.

Näiteks leidsid teadlased, et hiire koljust ja luuüdist võetud tüvirakkudest kasvatatud materjali omadused, muu hulgas jäikus, olid üldjoontes päris luudele väga sarnased. Nad leidsid aga, et embrüonaalsetest tüvirakkudest kasvatatud luusarnane materjal oli tunduvalt vähem jäik ning selle mineraalne koostis oli teiste materjalidega võrreldes oluliselt lihtsam. Tulevastes uuringutes on vaja välja selgitada, kuidas mõjutavad kasutatava materjali omadused erinevaid tüvirakuteraapiaid.

Teadlased kasutasid luusarnase materjali uurimiseks erinevaid kõrgtehnoloogilisi meetodeid, näiteks laserspektroskoopiat ning elektronmikroskoopiat, mis võimaldasid uurida materjali struktuuri mikroskoopilisel tasemel, samuti välja selgitada materjali tugevus.

Uurimuses osalenud teadlane Molly Stevens selgitab: „ Paljud patsiendid, kellel õnnetuste või kasvajate tõttu on luuosasid eemaldatud, elavad pideva valuga. Kui nende luukahjustused parandada luusarnase materjaliga, mis kõige paremini jäljendab päris luude omadusi, paraneks nende patsientide elukvaliteet oluliselt. Meie uuring näitab, kuidas tüvirakkude päritolu mõjutab nendest kasvatatava luumaterjali kvaliteeti ning viib meid sammu lähemale luusarnase materjali eduka siirdamiseni patsientidesse."