DARPA-nimelist tehnoloogilist lahendust kandev semiautonoomne auto kasutab ümbrusest pildi saamiseks lasereid ja muid sensoreid ning saadab juhile häälkäsklusi. Katsesõitudel töötas eriline liikur pimedate inimestega roolis veatult ja kohalikud nägemispuuetega inimeste õiguste eest võitlevad organisatsioonid on sellest edust selgelt vaimustuses.

Ülikooli robotite ja mehhaanika laboratooriumi direktor Dennis Hong rääkis Wired'ile, et oluline pole ka mitte niivõrd see konkreetne auto ise kui kõikvõimalikud kõrvalprojektid ja -tehnoloogiad, mis nende leiutise tuules võrsuma ja pimedaid inimesi toetama hakkavad.

Sõiduki arendamine sai alguse 2006. a., mil Virginia Tehnikaülikool otsustas võtta vastu juba kaks aastat varem Jernigani Pimedate Instituudi poolt püstitatud ülesanne taoline auto konstrueerida. Arendustegevuseks sai ülikool Instituudilt 3000.- dollarit.

Sensoritega ümbrust skaneeriv auto juhendab pimedat juhti, kui palju peaks rooli pöörama, millise kiiruse valima ning millal ja kui tugevasti pidurdama. Millal oleks õige pidurdada, sellest annab teada juhile selga pandud vest, mis vibreerib vastavalt vajadusele selja, kõhu ja õlgade kohal. Kui aga kogu kostüüm värisema hakkab, tuleb sooritada äkkpidurdus.

Iseasi, kas selleks ajaks, kui see pimedatele mõeldud sõiduk tänavale jõuab, on seda ka kellelgi tarvis. Karta on, et enne hakkavad sõidukid täiesti iseseisvalt liiklema, nii et pole neil tarvis ei nägijat ega pimedat juhti.