Ajakirjas
Journal of General Virology
,  avaldas grupp saksa teadlasi Thomas Vahelnkampi juhtimisel  uurimistulemused, mis olid saadud, kui eksperimendi korras nakatati viis siga sama seagripi viirusetüvega, mis põhjustas inimeste seas pandeemia. Nelja päevaga levis virus nakatatutelt üle kolmele nakatamata seale. Kõikidel sigadel ilmnesid selle aja peale seagripi kliinilised sümptomid, vahendavad
.

“Kuigi seagripi pandeemia puhkedes kardeti, et inimesed võivad saada viiruse sigadelt, pole seni kinnitust leidnud, et sead või ükskõik, millised muud loomad oleksid süüdi seagripi levikus inimeste seas,“ ütles Vahlenkamp.

“Mida hoogsamalt seagripp inimeste seas levib, seda tõenäolisemaks muutub aga, et inimestel leviv viirusetüvi võib minna üle hoopis sigadele,” arutleb Vahlenkamp. Seepärast tuleks tema hinnangul võtta kasutusele kõik võimalikud meetmed, et sellist arengut vältida.