Tegu on tähtsa saavutusega, sest annab uut toetust niinimetatud RNA-maailma hüpoteesile, arvamusele, et algsetes elusolendites mängis keskset rolli RNA, mis on üsna sarnane laiemalt tuntud DNAga, aga sellest siiski veidi lihtsama struktuuriga, vahendavad
.

Varem ei ole kellelgi õnnestunud eksperimendis näidata, kuidas varajase Maakera tingimustes võis RNA lihtsamatest osistest kokku pandud saada.

Ei ole teada, kas kauges minevikus Maakeral RNA just täpselt niisuguste keemiliste reaktsioonide kaudu tekkis nagu Sutherlandi katses, aga vähemalt on nüüd kindlam kui enne, et põhimõtteliselt võis sellelaadne süntees aset leida.