CERN teatas, et teadlased on loonud pliiioonide jõulise üksteise vastu põrgatamisega uue mateeriavormi, et tõestada teooriat, mis on aastaid eksisteerinud vaid paberil. Kutsunud esile kokkupõrked temperatuuril, mis oli 100.000 korda kõrgem kui Päikese tuumas, ja energia tiheduse juures, mida laborieksperimentides varem saavutatud ei oldud, suutsid 20 riigi 500 teadlast isoleerida tillukese kvargi-nimelise komponendi.

See tõestas uue tuumamateeria seisundi - kvark-gluoonplasma - olemasolu, teatas CERN.

Eksperiment on oluline, mõistmaks umbes 12-15 miljardi aasta eest "suure paugu" käigus tekkinud universumi varast arenguetappi.

Nüüd langeb katsete raskuspunkt Ühendriikidele, kus on just valminud relativistlik raskeioonide põrgataja (RHIC).