Mida väiksem on õhus sisalduva veeauru kogus, seda paremini gripiviirus end tunneb, vahendab Novaator ScienceNOW uudist.

Absoluutne niiskus sõltub eelkõige õhutemperatuurist. Mida kõrgem on õhutemperatuur, seda enam veeauru saab õhus olla. Suhteline õhuniiskus on hetkel õhus oleva veeauru koguse ja antud temperatuuril maksimaalse veeauru koguse suhe, mida väljendatakse protsentides.

Kui siiani on gripi ja õhuniiskuse vahelist seost uuritud, siis on alati pööratud tähelepanu suhtelisele niiskusele, kuid see pole andnud häid tulemusi.

Kliimafüüsik Jeffrey Shaman Oregoni osariigi ülikoolist ning epidemioloog Melvin Kohn Oregoni tervishoiuametist võtsid vaatluse alla absoluutse niiskuse ning leidsid kohe tugeva seose – gripp taandub, kui absoluutne niiskus suureneb. Nad kasutasid mitmete varasemate uurimuste andmeid ning leidsid, et seos on alati samasugune.

“Me ei tea, miks pole varem absoluutsele niiskusele tähelepanu pööratud. Võib-olla sellepärast, et televisiooni ilmaennustaja räägib alati vaid suhtelisest niiskusest,” ütleb Shaman. Artikkel uuringu tulemustega ilmus ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences.

Mikrobioloog Raymond Tellier peab uurimistöö tulemusi huvitavaks, kuid arvab, et kõigepealt oleks vaja asja põhjalikumalt uurida. “Väite kindlaks tõestamiseks on vaja palju rohkem andmeid,” ütleb ta.

Shaman ja Kohn on pakkunud välja, et haiglates võiks õhuniiskust suurendada, et vältida niigi raskes seisundis olevate patsientide grippi haigestumist. Tellier nõustub sellega, kuid hoiatab, et niiskuse suurendamine mõjub jälle soodustavalt mitmetele teistele haigustekitajatele, näiteks seentele.